Fotografia lotnicza

Fotografowanie jak również filmowanie z lotu ptaka traktujemy jako wyższy stopień naszej specjalizacji wykorzystując najnowsze dostępne technologie wspomagające tę nie łatwą dziedzinę.

Od wielu lat pogłębiamy swoje umiejętności w zakresie wykonywania filmów i zdjęć z użyciem bezzałogowych jednostek latających, głównie zdalnie sterowanych helikopterów wyposażonych w stabilizowane głowice umożliwiające montaż i niezależne sterowanie urządzeniami foto/video w trzech osiach. Projektujemy i opracowujemy autorskie rozwiązania techniczne umożliwiające realizację naszych pasji.

Przy wykonywaniu zdjęć i filmów z lotu ptaka wykorzystujemy zdalnie sterowane minicoptery oraz śmigłowce o rozpiętości łopat nie mniejszej niż 1900 mm i wadze nie przekraczającej 17 kg, wyposażone w silnik spalinowy lub elektryczny, wraz z osprzętem takim jak:

 • autopilot
 • system geopozycjonowania GPS
 • stabilizowaną głowicą
 • systemy przekazywania danych wizyjnych w czasie rzeczywistym

Zastosowania

Istnieje wiele możliwości zastosowania zdjęć lotniczych, czy też realizacji filmów z różnych pułapów (wysokości) takich jak:

 • reklama
 • współpraca przy realizacji filmów fabularnych i dokumentalnych,
 • projektowanie modernizacji układów komunikacyjnych,
 • planowanie zagospodarowania przestrzennego.
 • prezentacja nowo oddanych dróg i obiektów budowlanych, a także wizualizacja koncepcji ich realizacji przed rozpoczęciem prac,
 • prezentacja obiektów przemysłowych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych, a także zabytkowych i sakralnych,
 • propagowanie walorów turystycznych,
 • dokumentacja kolejnych etapów robot budowlanych (zarówno dużych jak i niewielkich inwestycji).

Przykłady zdjęć z lotu ptaka