Fotografia lotnicza

Postęp techniki i miniaturyzacja urządzeń, przy jednoczesnym podniesieniu możliwości technicznych, sprawiły, iż przy dzisiejszych technologiach realne jest wykonywanie zdjęć i filmów z lotu ptaka, z pułapu nieosiągalnego dla dużych maszyn latających, przy znacznym obniżeniu kosztów.

Dotychczas tylko wąskie grono odbiorców mogło skorzystać z dobrodziejstw fotografii lotniczej i filmów realizowanych przez wyspecjalizowane firmy posiadające załogowy sprzęt latający bądź odpowiednie konstrukcje do wykonywania filmów z niedużego pułapu (wysokości).

W chwili obecnej możliwe jest na przykład sporządzenie dokumentacji fotograficznej prac budowlanych, czy też oferty dla inwestorów zamierzających ulokować swoje środki w zagospodarowaniu terenu jak również sfilmowanie niezapomnianych ujęć kina akcji przy użyciu zaawansowanej techniki z jednoczesnym ograniczeniem kosztów na powyższe cele.

video 360wiatrakowce